İşyeri Sigortası ÇankayaAtlı Sigorta Çankaya

İş yeri sigortasının ne kadar insan hayatında önemli olduğunu, günümüz Türkiye’sinde ve Dünyasında meydana gelen iş kazaları sonucunda ortay çıkan mağduriyetleri nasıl engellediğini göz önünde bulundurduğumuz takdirde çok rahat görmekteyiz. Bu durumlar göz önüne alındığı takdirde işyeri sigorta ile hangi durumlar güvence altına alınır veya hangi riskler güvence altında sorusuna cevap olarak ;

Yangın başta olmak üzere yıldırım gibi, özellikle infilak, grev ve lokavtın yanında kargaşalık, halk hareketleri gibi kötü niyetli hareketlerde dâhil olmak üzere terör hava ve kara gibi taşıtları çarpması bunun yanında da dâhili su ve duman harta dolu, hukuksal anlamda koruma, hırsızlık ve kira kaybı veya ihtimal dâhilinde bulunan iş durması hatta elde bulunan işyerine işyeri sigorta yapılması dâhilinde alternatif işyeri masrafları başta, yangın ve mali sorumluluk, fırtına ve yer kayması bazı durumlarda kar ağırlığı ve enkaz kaldırma masrafları hatta binaya sabit kıymetlerin hırsızlığı bu durum bina sigortalanmış ise geçerlidir. Öncelikle poliçe kitapçıklarında belirtilen daha pek çok riski İşyeri sigorta ile güvence altına alabilirsiniz.

Başka hangi riskler güvence altında dersek öncelikle isteğe bağlı olarak ek prim ödemek şartı ile deprem ve yanardağ püskürmesini veya dolu gibi sel ve su baskınını ve cam kırılmasını belli koşullarda taşınan para ve emniyeti suistimal veya 3. şahıs sorumluluk, işveren için sorumluluk, tamirhane için sorumluluk, otopark için sorumluluk, asansör hakkında sorumluluk, ferdi veya şahsi kaza, işyeri makinesi kırılması ve elektronik cihaz hasarlarını da dahi teminat altına alabilirsiniz. Hangi riskler güvence altında Sorusuna genel cevap için firmamız ile iletişime geçip daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.